kluizenaar #1 Joris van Laak

Na jarenlang in collectief verband te hebben gewerkt vindt beeldend kunstenaar Joris van Laak zichzelf op zoek naar zijn eigen identiteit in zijn werk. En omarmt uiteindelijk zijn oude liefde: non-lineaire, poëtische performances met een sterk theatrale invalshoek.
Samen met twee avontuurlijke spelers – Karlijn Vlug en Kevin Ruijters – en met medewerking van Menno Boerdam en Dennis Bernaerts sluit hij zich een week lang op in de kluis van De NWE Vorst.
Voortbewogen door het gedachtengoed van onder andere Jung, Barthes en Bergson onderzoeken zij bewustzijn, verandering en gêne in een Lynchiaanse karaokebar.

Fysiek. Vreemd. Onuitstaanbaar. Enigmatisch. Theatraal. Afgrijselijk. Bar slecht. Eigenzinnig. Absurdistisch. Totalitair. Links. Saai. Geestverruimend. Muzikaal.  *doorhalen wat niet van toepassing is

“Verwoorden waar je van houdt is tot mislukken gedoemd.”

Vrijdag 22 september, 17:00 uur, toegang gratis, bar is open.
in theater De NWE Vorst, Tilburg.