door wie

Wij zijn Pietjan Dusee en Esther Bruls. We willen veroorzaken. We zijn een zelfstandige organisatie en we werken vanuit De Nieuwe Vorst in Tilburg.

We ontwikkelen programma’s, ondersteunen makers en ‘zetten hen in de markt’ – nieuwe makers, oude makers – en we storen ons niet aan disciplines. We geven advies, zijn soms penvoerder en werken ook in opdracht. Van met en door leuke mensen.

pietjan@prod.nu, 06-20030608

Pietjan Dusee

Pietjan Dusee

esther@prod.nu, 06-15449400

Esther Bruls

Esther Bruls