door wie

[Prod]nu is Pietjan Dusee. We willen veroorzaken. We zijn een zelfstandige organisatie en we werken vanuit De Nieuwe Vorst in Tilburg.

We ontwikkelen programma’s, ondersteunen makers en ‘zetten hen in de markt’ – nieuwe makers, oude makers – en we storen ons niet aan disciplines. We geven advies, zijn soms penvoerder en werken ook in opdracht. Van met en door leuke mensen.

pietjan@prod.nu, 06-20030608

Pietjan Dusee

Pietjan Dusee