Nachtkroeg

NACHTKROEG

100 jaar De Stijl

Ruim honderd jaar geleden werd in Tilburg door beeldend kunstenaar Theo van Doesburg en klankdichter Antony Kok de kiem gelegd voor een beweging die enkele jaren later alom bekend zou worden als De Stijl. Het zal niemand ontgaan dat er nu in het herdenkingsjaar 2017 vele activiteiten worden georganiseerd over die artistieke gemeenschap en haar leden zoals Theo van Doesburg en Piet Mondriaan. Over de geschiedenis van De Stijl, maar ook over haar actuele betekenis.
In oktober 2017 is het ook honderd jaar geleden dat het eerste nummer van het tijdschrift De Stijl verscheen. Op 7 oktober a.s. besteden we in De NWE Vorst speciale aandacht aan de muzikale, dramatische, architectonische en poëtische aspecten van deze stroming in een soiree, doorheen het hele gebouw van De NWE Vorst, waarin kunst, filosofie en spiritualiteit de boventoon voeren en door makers van nu vrijelijk geëxperimenteerd wordt met muziek, theater, beweging en poëzie.
‘Nachtkroeg’ is de titel van Koks belangrijkste gedicht. Daarom wordt dit ook het motto van 7 oktober 2017.
Met bijdragen van onder meer makers van PREJAVU, Mommers 4, De Link, [prod]nu, Cultuur Academic Forum Tilburg University en vele anderen.

Zaterdag 7 oktober 2017 | 20.00 u