expositie BELS

In 1989 wordt het fietspad ‘Het Bels Lijntje’ feestelijk in gebruik genomen. Ondanks het feestgedruis blijft de verzuchting van een oude droom verder leven, meer bepaald de droom dat het Bels Lijntje toch een internationale spoorlijn van allure had kunnen zijn. De spoorlijn die niet enkel ambieerde om Tilburg en Turnhout met elkaar te verbinden, maar ook een schakel wilde zijn binnen het treintraject Amsterdam-Parijs. Een vrijheid die zich reikte over de landsgrenzen heen.
Met de komst van het fietspad werd de droom definitief verleden tijd.
Met de 150ste verjaardag van het Bels Lijntje willen twee scholen, het Heilig Graf te Turnhout en het ROC Tilburg, even de grensoverschrijdende droom van de spoorlijn herbeleven. Drie maanden lang zijn Belgische en Nederlandse jongeren een beeldende en literaire dialoog aangegaan, om vanuit die dialoog een tentoonstelling op te bouwen over grenzen & identiteit.

“Grens betekent voor mij de veilige omgeving waarin ik mezelf kan zijn.
Grens betekent ook voor mij de mogelijkheden die ik heb om mijn dromen waar te maken, soms moet je over de grens om te doen wat je graag wilt…”
– Ashley

Maurits Wouters
Artistiek doctoraatsonderzoeker Maurits Wouters (1986, Turnhout) studeerde aan het RITCS in Brussel en deed onderzoek naar de voormalige internationale spoorlijn tussen Tilburg en Turnhout: “Na 5 jaar doctoraatsonderzoek naar het Bels Lijntje wilde ik dat het onderzoek niet zou stoppen bij mij maar zou voortleven. Aan leerlingen van het Tilburgse ROC en het Turnhoutse Heilig Graf gaf ik het verzamelde onderzoeksmateriaal. Op basis daarvan werkten deze jongeren een half jaar lang rond grenzen, hun identiteit en hun (on)vermogen om over die grenzen te communiceren.”

Kluizenaar #8
Finissage
Op vrijdag 7 april zal Maurits Wouters aanwezig zijn en zijn kluizenaarschap toelichten. Daarna zullen de kluisdeuren plechtig gesloten worden.
Aanvang 18.15 uur, toegang gratis.

De kluizenaar is een maandelijks programma van [prod]nu en De NWE Vorst. Een week lang sluit een maker zich op in onze Kluis in de kelder. Wat daar in die week allemaal gebeurt (of juist niet) wordt aan het eind van die week gepresenteerd aan publiek.

In samenwerking met Heilig Graf, ROC Tilburg, De NWE Vorst en [prod]nu.
Met de steun van Ernest Potters, Stichting Forum Kunst en Cultuur Tilburg, Luycks Gallery.